Om renkavlen har överlevt alla bekämpningsåtgärder, kommer axen att dyka upp ovanför spannmålsbeståndet några veckor före skörden. Var försiktig: Särskilt i vinterkorn kan blommande och fröproducerande renkavle växter förbises. Om en herbicidbehandling har utförts väcks alltid frågan: Är dessa överlevande plantor selekterade av herbiciden och därmed resistenta, eller överlevde plantorna herbicidbehandlingen av andra skäl?

Orsaker till misstanke och symtom som tyder resistens mot den använda herbiciden:

  • Herbicidtillämpningen utfördes med god kvalitet.
  • Väderförhållandena före och efter appliceringen var i enlighet med rekommendationerna för appliceringen.
  • Behandlingsstadierna för ogräsen låg inom ramen för tillämpningsrekommendationerna.
  • Infektionsfläckarna är ganska ovala och fransiga, inga linjer eller kanter är synliga.
  • Effekten på andra arter, särskilt bredbladiga arter, motsvarar herbicidens verkningsområde och tidigare erfarenheter. Det finns alltså t.ex. bara överlevande renkavle eller åkerven.
  • Grannar rapporterar om resistens på sina fält.
  • Tidigare har man praktiskt taget knappt hittat några överlevande växter.
  • Problemen uppstår inte på identiskt behandlade ytor.

Allt detta tyder på att de observerade växterna är resistenta mot den applicerade herbiciden. Vi vet från våra egna observationer och erfarenheter att i ungefär ⅔ av de misstänkta fallen bekräftas senare resistens mot det använda medlet i växthustestet.

Ska jag då överhuvudtaget utföra ett resistenstest med frön från de överlevande växterna?

Även om de olika fältobservationerna tyder på en hög sannolikhet för resistens mot den använda herbiciden kan jag ändå inte vara säker. Det är endast genom växthustestet som orsakerna till resistens, t.ex. metabolisk resistens i olika former och i olika kombinationer med punktmutationer, kan fastställas. Som jordbrukare vill du dessutom veta vilka alternativ som fortfarande finns tillgängliga och hur de kommer att påverka växtföljden i framtiden. Endast med resultaten från ett växthusförsök kan en bred resistensprofil fastställas för hela spektrumet av alla herbicidalternativ. Om det finns resistens mot ett herbicid betyder det vanligtvis inte att det också gäller alla andra från samma grupp av aktiva substanser. Det finns många exempel där motstånd mot Axial inte nödvändigtvis omfattar Agil-S eller Focus-Ultra, till exempel. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede genomföra ett resistenstest för att få en överblick över ens områden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment